Bestuur & Ondersteuners

Bestuur

Olga - Voorzitter

Paul - Secretaris

Mike - Penningmeester

Bram - Groepsbegeleider

Ondersteunende functies

Marian - Verhuur coördinator

Voormalige bestuursleden & ondersteuners