Samenleving

Scouting en de samenleving zijn onlosmakelijk verbonden. In ons programma brengen we respect bij voor de natuur, maar ook voor elkaar en de omgeving in het algemeen. Zo besteden we jaarlijks aandacht aan de dodenherdenking en bevrijdingsdag, maar gaan we bijvoorbeeld ook wel eens zwerfafval opruimen. Onze groep is hier zeker niet de enige in, zeer veel scoutinggroepen zijn actief betrokken bij (nationale) herdenkingen of het onderhoud van lokale monumenten.

Bevers


Welpen


Verkenners

Als verkenner loop je natuurlijk mee met de stille tocht op 4 mei. Maar daarnaast houd je je op andere manieren bezig met de samenleving, bijvoorbeeld door kennis te vergaren in een museum, een dag zwerfafval op te ruimen of na te denken over de impact van mensen op dieren en planten.

Rowans

Wanneer je rowan bent, dan draag je graag je steentje bij aan de samenleving. Dit doe je bijvoorbeeld door collecte te lopen voor Jantje Beton, of door mee te helpen met andere (maatschappelijke) initiatieven. Op zomerkamp neem je kennis van buitelandse culturen door een museum te bezoeken of door je te mengen met de lokale bevolking.