Missie & Visie

Missie

Scouting Elswoutgroep Bloemendaal ('de Elswoutgroep') wil jongens en meiden van alle (scouting)leeftijden de gelegenheid bieden om actief deel te nemen aan landscoutingactiviteiten in een stoere, vriendschappelijke en respectvolle onafhankelijke stijl.


Visie

1. Groep en leden
De Elswoutgroep organiseert activiteiten voor alle specifieke scoutingleeftijdsgroepen (bevers, welpen, verkenners en rowans en stam). Als basis dient het gedachtengoed van Scouting Nederland. De Elswoutgroep geeft hier invulling aan door 1) een stoere 2) respectvolle 3) vriendschappelijke en 4) onafhankelijke eigen stijl. Om dit te waarborgen wordt er gestreefd naar een evenwichtig ledenaantal per groep. Rowans en stam nemen ieder een aparte, onafhankelijke plaats in. Voorwaarde is een enthousiaste gezamenlijke inzet van kinderen, rowans, stam, staf, bestuur en ouders.

2. Scoutingspel
Doel is om kinderen door het scouting'spel' universele vaardigheden te laten ervaren en kernbegrippen te stimuleren als: plezier, vriendschap, zelfstandigheid binnen de groep, vrijheid, improvisatie, verantwoordelijkheid en groepsbesef vanuit de beleefwereld van kinderen. De Elswoutgroep hecht eraan vrij en zelfstandig invulling te geven aan de diverse speltakken vanuit het gedachtengoed van Scouting Nederland.

3. Accommodatie/omgeving
De Elswoutgroep hecht eraan het unieke historisch onderkomen, de natuur en de prachtige ligging aan de rand van het duingebied (Kennemerduinen) te koesteren en het contact met de directe omgeving actief te onderhouden. De Elswoutgroep streeft ernaar vrij gebruik te maken van het terrein en de accommodatie (boerderij en hooiberg). Zelfstandig, als enige partij en onafhankelijk van derden. Huur of onderhuur geschiedt met instemming van staf en bestuur en slechts voor bepaalde tijd.

4. Continuïteit
Om continuïteit, onafhankelijkheid en plezier van de groep(sactiviteiten) te waarborgen is het noodzakelijk dat de Elswoutgroep moet kunnen rekenen op 1) een degelijk bestuur 2) een gezonde financiële balans; voor iedereen inzichtelijk 3) enthousiaste vrijwillige staf 4) actieve participatie van ouders 5) constructieve contacten met omringende individuen, groepen, gemeente(n) en instanties 6) een bepaalde, gemiddelde, groepsgrootte.

5. Vrijwilligers (leiding en bestuur)
Van alle vrijwillige staf wordt verwacht dat zij met betrekking tot de kinderen enthousiast, respectvol, veilig en verantwoordelijk bijdragen aan het scoutingspel vanuit de belevingswereld van kinderen. Ze zijn bereid om hun kennis en vaardigheden over spel, EHBO, communicatie en pedagogie te ontwikkelen en ouders/verzorgers, waar gewenst, te informeren over de spelbeleving en ervaringen van hun kind(eren).

Het vrijwillige bestuur streeft een zo professioneel mogelijke organisatie na qua: 1) Financiën 2) rechtsvorm 3) communicatie (in/extern) en relatiebeheer (netwerken) 4) Accommodatie en onderhoud 5) kennisverwerving en kennisoverdracht. Doel is de continuïteit van de groep te waarborgen. Voortdurend wordt de haalbaarheid van doelen afgewogen en getoetst aan de beschikbare middelen en mensen. Naast contributie worden extra middelen bij voorkeur geworven uit subsidies of door een (maatschappelijke) tegenprestatie.

6. Ouders
Wenselijk voor lidmaatschap van kinderen, naast contributie, is de actieve bereidheid van ouders de leiding of (in) het bestuur te ondersteunen met praktische zaken als periodiek onderhoud, (mede)begeleiden van kampen/evenementen, vervoeren van kinderen en materialen en inzet van persoonlijke vaardigheden, waar dat gewenst is. Ouders kunnen geen onredelijke pedagogische en organisatorische eisen stellen aan de inzet, programma, bijdragen en verantwoordelijkheden van de vrijwillige staf en bestuur met betrekking tot hun kinderen.

7. Communicatie
De Elswoutgroep streeft er naar alle communicatie (in/extern) duidelijk af te stemmen op doelen en betrokken partijen. Rekening houdend met beperkte middelen qua, tijd, financiën en menskracht. Alle communicatie geschiedt zo professioneel mogelijk.