Vrijwilligers

Zoals bijna alle activiteiten rondom scouting draait onze vereniging volledig op vrijwilligers. Dit geldt zowel voor de leiding als het bestuur, maar ook ondersteuners voor bijvoorbeeld het verhuren van ons clubhuis.

Dit betekent dat een groep van ~20 personen zich op wekelijkse basis inzet om een vereniging draaiende te houden die voor de jeugdleden een leuke, veilige en leerzame opkomst kan neerzetten. Deze personen waarderen we dan ook zeer, en we verwachten dat (de ouders / verzorgers van) onze leden dat ook doen. Dit kan je onder andere doen door je kind tijdig aan of af te melden, zorgen dat kinderen op tijd worden gebracht en gehaald, en vragen van de leiding worden beantwoord. Kijk ook eens naar onze spelregels!