AgendaSpelregels

Elswout-lid
Dat ben je niet zomaar! Erbij horen betekent dat je:
1. Respect hebt voor elkaar, de leiding en de omgeving
2. Actief en gezellig meedoet met de groep
3. Nooit pest of agressief bent

Ouder van scout-kind(eren)
Dat betekent dat je:
1. Respect en begrip hebt voor de (vrijwillige) inzet van de leiding
2. Je kinderen op de afgesproken tijd brengt en haalt
3. Afzegt als je kind verhinderd is
4. Een positieve houding van je kind stimuleert
5. Betrokken bent bij het doen en laten van je kind en de club
6. Bereid bent om af en toe te helpen
7. Kennis hebt genomen van onze doelstellingen